Kvalitetom do konkurentnosti domaćih proizvoda

Kvalitetom do konkurentnosti domaćih proizvoda

04/04/2018
Unapređivanje kvaliteta proizvoda kroz integrisane sisteme kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda bilo je tema radionice koju je Privredna komora Crne Gore, u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i ruralnog razvoja, organizovala 4. aprila 2018. godine, u okviru tehničke saradnje sa Slovenijom.